Officiële bedrijfsverklaring

Officiële verklaring van onze CEO Michael Staudt met betrekking tot de beschikbaarheid van (elektronische) onderdelen.

Neem contact op
Machine met materialen op een plank

Gewaardeerde klant,

In de eerste plaats willen we uitdrukking geven aan onze oprechte dankbaarheid voor het vertrouwen, de samenwerking en het partnerschap dat wij als bedrijven samen hebben in deze tijden die zich als zeer uitdagend hebben bewezen.

In lijn met onze transparantie, ons beleid en onze openheid die onze wijze van zakendoen kenmerkt, zowel met onze klanten als met onze partners, spijt het ons zeer deze verklaring te moeten afgeven.

In de afgelopen twee jaren zijn we op positieve wijze geconfronteerd geweest met een grote vraag naar onze oplossingen. Deze vraag, in combinatie met de wereldwijde druk op de complete leveringsketen van (elektronische) onderdelen, heeft ook de nodige druk op ons bedrijf gelegd. Ondanks aanvankelijke signalen van verbetering, is het echter heel waarschijnlijk dat verdere tekorten tot en met het vierde kwartaal van 2022 moeten worden verwacht.

De leveringshoeveelheden blijven onvoorspelbaar en onze leveranciers, met name die van geïntegreerde circuits, zijn voortdurend bezig met hun toewijzingsprocessen teneinde de beschikbare componenten zo goed mogelijk te distribueren. In reactie hierop, heeft Altrimex zo goed mogelijk getracht hierop te anticiperen en zich aan te passen aan de situatie door ten eerste onze voorraden te vergroten en onmiddellijk onze afhankelijkheid van cruciale delen te verminderen door alternatieve bronnen aan te boren en mechanische oplossingen en besturingen te herontwerpen.

We worden nog steeds geconfronteerd met een serieuze impact op onze levertijden, waardoor het behalen van de zowel door ons als onze klanten verwachte serviceniveaus wordt gehinderd.

Met betrekking tot onze SLA’s zijn we gelukkig nog steeds in lijn met onze prognoses, echter, ten gevolge van de combinatie van de beschikbaarheid van onderdelen en een voortdurende druk aan personele zijde, voorzien we een beperkte periode waarin onze responstijden met 24-48 uur verlengd zullen zijn.

U kunt er echter op vertrouwen dat onze volledige focus ligt op onze dienstverlening aan u en dat we zeer nauw samenwerken met onze leveranciers om zowel onze als hun doelen te realiseren. In aanvulling hierop zijn we in de afgelopen 6 maanden nieuwe partnerschappen aangegaan met een select, klein aantal leveranciers, onder andere om meer flexibiliteit te hebben voor de toekomst.

We zullen u zo goed, transparant en snel mogelijk op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen gedurende het jaar 2023. Volg hiervoor de nieuws pagina op onze website voor updates.

Tenslotte willen we u opnieuw danken voor het voortdurende vertrouwen en uw partnerschap. We zijn zeker van ons gezamenlijke succes en van het feit dat deze situatie tevens nieuwe kansen biedt om sterker en succesvoller dan voorheen de toekomst tegemoet te treden.

Hoogachtend,

Michael Staudt

Michael Staudt 
CEO and owner 

Altrimex Packaging Solutions – Altrimex Packaging Equipment bv – Altrimex After Sales BV